Kontakt

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

ul. Górników 21/23
30-819 Kraków

kontakt@mcgpr.pl

Elżbieta Augustyn 510 092 730
Barbara Grel 660 321 569

Nr rachunku bankowego

66 88040000 0070 0026 7760 0001 Bank Spółdzielczy w Limanowej
z dopiskiem: wpłata dobrowolna na cele statutowe

NIP 7372203430
KRS 0000495124

Prosimy NIE DZWONIĆ w sprawie zaginionych zwierząt. Nasze psy są szkolone wyłącznie do szukania LUDZI, nie potrafią tropić ani szukać innych zwierząt.