Hanter

HANTER (AUSSIE SAMSON Paracortus)

Przewodnik: Agata Jobs - Repelewicz

  • 2012 PT1
  • 2013 egzamin międzynarodowy IRO RH FL E
  • 2014 egzamin "0" terenowy PSP
  • 2014 ukończenie kursu organizowanego przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych
  • 2016 egzamin "0" terenowy PSP
  • 2016 egzamin "1" terenowy PSP
  • 2017 receryfikacja egzaminu  terenowego PSP
  • 2018 receryfikacja egzaminu  terenowego PSP