Orso

 

 

 

ORSO (Braveheart Dogs from Mad Maxx)

urodzony 17.11.2007

Przewodnik: Barbara Grel

2011 certyfikacja terenowa PSP

2012 recertyfikacja terenowa PSP (przewodnik Justyna Drużkowska)

2014 recertyfikacja terenowa PSP

2015 recertyfikacja terenowa PSP

2016 recertyfikacja terenowa PSP

2017 recertyfikacja terenowa PSP


2010 – certyfikacja gruzowa PSP
2011 – recertyfikacja gruzowa PSP

2012 – recertyfikacja gruzowa PSP

2013 egzamin międzynarodowy RH T E

2014 – egzamin międzynarodowy IRO RH FL A

2016 – egzamin wg regulaminu IRO, ZKwP/STORAT RH FL A

w akcjach ratowniczych odnalazł jedną osobę